2. Coach- / Beraterausbildung

Bereits gestartet!

januar 2018

3. Coach- / Beraterausbildung

Anmeldungen noch möglich!

oktober 2017

27oktober - 29Ganztags3. WTM-Coach- / Beraterausbildung 1. Modul(Ganztags) Raum Mannheim

dezember 2017

8dezember - 10Ganztags3. WTM-Coach- / Beraterausbildung 2. Modul(Ganztags) Raum Mannheim

februar 2018

23februar - 25Ganztags3. WTM-Coach- / Beraterausbildung 3. Modul(Ganztags) Raum Mannheim

april 2018

27april - 29Ganztags3. WTM-Coach- / Beraterausbildung 4. Modul(Ganztags) Raum Mannheim

juni 2018

29juni - 1juliGanztags3. WTM-Coach- / Beraterausbildung 5. Modul(Ganztags) Raum Mannheim

juli 2018

29juni - 1juliGanztags3. WTM-Coach- / Beraterausbildung 5. Modul(Ganztags) Raum Mannheim

september 2018

28september - 30Ganztags3. WTM-Coach- / Beraterausbildung 6. Modul(Ganztags) Raum Mannheim

1. Coach- / Beraterausbildung

Bereits gestartet!

No Events on The List at This Time